fbpx ...

Leasing sprzętu

Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij pola i wyślij zapytanie. Zajmie Ci to około 30s. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, zejdź niżej.

Przedmiot

Wprowadź dowolny przedmiotu jaki chcesz zakupić w leasingu

Cena

Minimalna cena przedmiotu to 1000zł netto

Ilość

Możesz dodać wiele różnych przedmiotów


Wpłata

Ile chcesz wpłacić, maksymalnie 45% wartości zamówienia

Okres

Przez ile miesięcy chcesz spłacać, minimalnie 3, max 60

Dane firmy

Wprowadź podstawowe informacje do wyliczenia oferty

Pytania i odpowiedzi dotyczące wypełnienia oferty

Leasing to umowa zawierana pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą (klientem). Firma leasingowa oddaje sprzęt w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną comiesięczną ratę. Umowa podpisywana jest na czas określony. Podczas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania przedmiotu, nie będąc jego właścicielem. Po skończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu za wcześniej ustaloną kwotę wykupu.

Leasing skierowany jest do osób prowadzących działalność, spółek itp. Kupno tylko na podstawie faktury VAT 23%, wystawionej przez sprzedającego na firmę leasingową.

W zasadzie każdy przedmiot, na jaki sprzedający wystawia fakturę VAT 23%. Przedmiot może być ze sklepu internetowego lub stacjonarnego. Można leasingować m.in: maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe, meble, sprzęt AGD i RTV, wyposażenia kuchni gastronomicznych, rowery i hulajnogi, opony, kotły grzewcze i wiele, wiele innych.

Minimalna cena to 1000zł netto, górnej granicy w zasadzie nie ma. Decyzja przyznania leasingu rozpatrywana jest indywidualnie pod każdego klienta. 

Dowolną ilość. Można wpisać wiele sztuk takich samych przedmiotów oraz dodać kolejne zupełnie inne. Wartość brutto całego zamówienia przeliczy się automatycznie.

Minimalna wartość wpłaty wpłaty własnej to 10% wartości zamówienia. Maksymalna to 45%. Wartość w złotówkach przeliczy się automatycznie po prawej stronie. Można wnioskować o wpłatę mniejszą niż 10%, ale zgoda może być zależna od dokumentów finansowych klienta i decyzji analityka.

Tak. Dopiero po zakończeniu trwania umowy i opłaceniu wartości wykupu przedmiot staję się własnością klienta. Standardowo do wyliczenia oferty założony wykup to 1% wartości zamówienia. Można zwiększyć wartość wykupu po konsultacji telefonicznej.

W leasingu minimalny okres finansowania to 18 miesięcy, maksymalny 5 lat (60 msc). W przypadku krótszego okresu: 3 – 18 miesięcy, mogę zaproponować pożyczkę leasingową.

Tak. Bez tego nie jestem w stanie przedstawić oferty leasingu. Dane nie są nigdzie indziej wykorzystywane i przekazywane dalej.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.