fbpx ...

Kalkulator

Kalkulator leasingu pomoże Ci obliczyć ile wyjdzie Twoja rata? Wypełnij pola lub wyślij zapytanie. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, zejdź niżej >>

* PAMIĘTAJ, nie jest to oferta w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Na wysokość raty może wpłynąć rodzaj pojazdu, rok jego produkcji czy zniżki i promocje leasingodawcy. Jeśli chcesz poznać szczegółową ofertę, zostaw swój numer telefonu.

Szczegółowa oferta

Zostaw swój numer telefonu. Zadzwonię w ciągu 12h

Pytania i odpowiedzi dotyczące kalkulatora

Leasing to umowa zawierana pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą (klientem). Firma leasingowa oddaje pojazd w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną comiesięczną ratę. Umowa podpisywana jest na czas określony. Podczas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania pojazdu, nie będąc jego właścicielem. Po skończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu za wcześniej ustaloną kwotę wykupu.
Leasing skierowany jest do osób prowadzących działalność, spółek itp. Kupno tylko na podstawie faktury VAT 23%, wystawionej przez sprzedającego na firmę leasingową.

Często taka informacja jest pod ceną w ogłoszeniu. Jeśli jej brak, najlepiej zadzwonić do sprzedawcy i dopytać. Z reguły ceny aut cìężarowych są podane jako wartości netto. Jeśli chcesz wyliczyć ile to będzie z podatkiem VAT, należy cenę netto pomnożyć x 1,23.

Możesz napisać wartość kwotowo w złotówkach lub % od wartości auta, między 10 – 45%. Można wnioskować o wpłatę mniejszą niż 10%, ale zgoda może być zależna od dokumentów finansowych klienta i decyduje o tym analityk.

Często wykup pojazdu jest ustalony jest na poziomie 1 – 10% wartości auta. Przy 2 latach finansowania, minimalny wykup to 19%. Żeby obniżyć ratę, można zwiększyć wykup końcowy nawet do 30%, jednak zgoda zależna jest od roku produkcji pojazdu i analityka wydającego decyzję.

Przyjęto, że na koniec finansowania auto nie powinno być starsze niż 12 lat, czyli auto 7 letnie na maksymalny okres 5 lat. Są jednak odstępstwa od tej reguły, zależy od rodzaju pojazdu oraz klienta. Minimalny okres przy leasingu to 2 lata, przy pożyczce i kredycie 6 miesięcy.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.