fbpx ...

Kalkulator

Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij pola i wyślij zapytanie. Zajmie Ci to około 45s. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, zejdź niżej >>


Pytania i odpowiedzi dotyczące wypełnienia oferty

Leasing to umowa zawierana pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą (klientem). Firma leasingowa oddaje pojazd w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną comiesięczną ratę. Umowa podpisywana jest na czas określony. Podczas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania pojazdu, nie będąc jego właścicielem. Po skończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu za wcześniej ustaloną kwotę wykupu.

Leasing skierowany jest do osób prowadzących działalność, spółek itp. Kupno tylko na podstawie faktury VAT 23%, wystawionej przez sprzedającego na firmę leasingową.

Pożyczka leasingowa jest jedną z opcji finansowania pojazdów dla wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz osób nie płacących podatku VAT. Tak jak leasing, przyznawana jest przez firmy leasingowe, choć jej charakterystyka bardziej zbliżona jest do kredytu.

W pożyczce klient od razu staje się właścicielem pojazdu i rejestruje auto na siebie. Firma leasingowa jest często współwłaścicielem pojazdu i wbita jest w dowód rejestracyjny. Z racji, że auto staje się własnością klienta, może dokonywać amortyzacji przedmiotu i jednorazowo odliczyć VAT (jeśli jest). W pożyczce leasingowej rata nie jest powiększana o VAT, stąd jest to idealne rozwiązanie dla osób nie będącymi VAT-owcami. W koszta można wrzucić tylko część odsetkową raty.

W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, sprzedaż auta klientowi NIE musi być na fakturę VAT 23%. Nie ma tutaj też wykupu.

Skierowany do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gosp. Pojazd jest własnością kredytobiorcy.

Często taka informacja jest pod ceną w ogłoszeniu. Jeśli jej brak, najlepiej zadzwonić do sprzedawcy i dopytać. Z reguły ceny aut cìężarowych są podane jako wartości netto. Jeśli chcesz wyliczyć ile to będzie z podatkiem VAT, należy cenę netto pomnożyć x 1,23.

Możesz zostawić to pole puste lub wpisać rodzaj pojazdu, np. osobowy lub dostawczy.

Możesz napisać wartość kwotowo w złotówkach lub % od wartości auta, między 10 – 45%. Można wnioskować o wpłatę mniejszą niż 10%, ale zgoda może być zależna od dokumentów finansowych klienta i decyduje o tym analityk.

Często wykup pojazdu jest ustalony jest na poziomie 1 – 10% wartości auta. Przy 2 latach finansowania, minimalny wykup to 20%. Żeby obniżyć ratę, można zwiększyć wykup końcowy nawet do 40%, jednak zgoda zależna jest od roku produkcji pojazdu i analityka wydającego decyzję.

Przyjęto, że na koniec finansowania auto nie powinno być starsze niż 10 lat, czyli auto 5 letnie na maksymalny okres 5 lat. Są jednak odstępstwa od tej reguły, zależy od rodzaju pojazdu oraz klienta. Minimalny okres przy leasingu to 2 lata, przy pożyczce i kredycie 6 miesięcy.

Oczywiście, że nie. Służy to tylko personifikacji oferty oraz lepszemu kontaktowi z klientem 🙂

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.